• img1
  • img1
  • img1
  • img1
  • img1

Održana druga Ljetna škola robotike i elektronike

Objavljeno .

Od 23. do 29. lipnja 2013. godine održana je Druga međunarodna škola robotike i elektronike (International summer school of robotics, electronics and computerized laboratory). Škola je dio europskog projekta Leonardo da Vinci pod nazivom Integrirani pristup laboratorijskoj robotici kroz fiziku InFiRo (Integrirani pristup laboratorijskoj robotici kroz fiziku).

Partneri ovog projekta su Pedagoški fakultet Ljubljana, PMF Zagreb, Elektrotehnička škola Varaždin, Srednja škola Mate Blažine Labin, Karabuk univerzitet Turska, AESD Rumunjska.

Na Međunarodnoj školi sudjelovala su 62 učenika iz Slovenije, Hrvatske, Turske i Rumunjske te tridesetak mentora. Iz Hrvatske učenici su bili iz osnovnih i srednjih škola Labinštine, Zagreba, Varaždina i Jaske. Program škole se odvijao od ponedjeljka do subote, svakodnevno od 9 do 16.00 sati kroz vježbe iz elektronike, robotike, programiranja i upravljanja. Učenici su radili u 6 radionica od kojih se jedna odvijala na engleskom jeziku. Tri radionice su bile istraživačkog tipa za napredne učenike. Nastava se odvijala koristeći metodu aktivnog učenja, tako da je nastava bila prilagođena svakom učeniku.

Posljednjeg dana škole učenici su prezentirali svoje radove pred roditeljima i mentorima na materinjem i engleskom jeziku. Cijeli projekt je financiran iz sredstava EU i sponzora. Ovogodišnjom školom je završen projekt InFiro. Projekt se može nastaviti i slijedeće godine s obzirom da je dobivena oprema i osposobljeni mentori za rad s učenicima.

  • grad_labin
  • istra
  • mrezazdravihgradova