NAZIV PROGRAMA

Zaštita zubi trudnica i djece

PODRUČJE RADA

Sprečavanje, otkrivanje i liječenje bolesti zubi i usta

CILJEVI RADIONICE

Pokretanje aktivnosti za organiziranje integrirane (sveobuhvatne i cjelovite ) zdravstvene skrbi trudnica, predškolske i školske djece

•    očuvanje zdravih zubi djece, poboljšanje zdravlja oboljelih zubi, sprječavanje ranog
gubitka zubi i pojavnosti posljedičnih oboljenja
•    podizanje zdravstvene obrazovanosti roditelja i odgojno obrazovnog osoblja u
vrtićima i osnovnim školama
•    poticanje svjesnosti o važnosti očuvanja zdravlja mliječnih zubi – prehrana, četkanje zubi fluorovim pastama
•    poboljšanje provođenja oralne higijene kod jasličke djece
•    nastavak provođenja mjera zaštite zubi u osnovnim školama
PODACI O DOSADAŠNJEM RADU, AKTIVNOSTIMA I REZULTATIMA    1. Aktivnosti za trudnice
•    promoviranje zdravog načina života (prehrana, higijena) – razgovor  provode izabrani stomatolozi i patronažne sestre
•    poticanje svjesnosti o važnosti očuvanja zdravlja zubi trudnice same i njenog djeteta – razgovor provode izabrani stomatolog i patronažne sestre
•    podjela brošure «Trudnoća i zubi» - predaje ginekolog uz povratnu uputnicu za pregled zubi trudnice
•    tečajeve za trudnice provode patronažne sestre i stomatolog
•    obavezni stomatološki pregled – ginekolozi upućuju trudnice na pregled stomatologu a one  nakon izvršenog pregleda stomatologa  povratnu uputnicu dostavljaju  ginekologu

2. Aktivnosti za predškolsku djecu

2.1. DOJENČAD I DJECA DO POLASKA U ŠKOLU (od 0 do 6 godina) koja nisu obuhvaćena i uključena u jaslice i vrtić:

•    program mjera „Zaštite zubi“ ostvaruje se zajedničkom suradnjom izabranog stomatologa koji ima ugovorenu dječju populaciju navedenog uzrasta, pedijatra, izabranih liječnika za malu djecu i patronažnih sestara
•    pedijatar ili izabrani liječnik obavezno upućuju roditelje na pregled zubi djeteta kod stomatologa tijekom prve godine života (od 9 do 15 mjeseci)
•    stomatolozi za svako dijete otvaraju stomatološki zdravstveni karton – STATUS ZUBI i provode kontrolu nicanja mliječnih zubi
•    zdravstveni odgoj roditelja uz edukativni materijal (brošura „MOJI ZUBI“) provode pedijatar, izabrani liječnici, stomatolozi, patronažne sestre za djecu koja nisu upisana u vrtić
•    pedijatar, izabrani liječnici upućuje roditelje na obavezni pregled zubi djeteta  u drugoj i četvrtoj godini (sva djeca)
•    pedijatar, izabrani liječnici daju uputnicu za stomatološki pregled – STATUS ZUBI – roditelji predaju povratnu uputnicu pedijatru, izabranim liječnicima

2.2. DJECA U JASLICAMA I VRTIĆU

- jaslice i vrtić „Pjerina Verbanac“
- jaslice i vrtić „Gloria“

•    Podizanje razine zdravstvene obrazovanosti za roditelje, cjelokupno osoblje u jaslicama i vrtićima, te za svu djecu – provodi zdravstvena voditeljica, stomatolozi organiziranjem  predavanja, radionica, savjetima  i podjelom brošure ''MOJI ZUBI''i '' Roditelji , hranimo našu djecu pravilno ! ''

•    Preventivno djelovanje na rizične čimbenike za razvoj karijesne bolesti
U dječjim vrtićima uhodana  je pravilna prehrana – uravnotežena i abrazivna
Provođenje  oralne higijene u jaslicama i vrtiću – nakon doručka i ručka
Četkanje Elmex-gelom 1 puta mjesečno uz CD »Volim osmijeh tvoj» Antonija Šola i Toša Proeski – 10 četkanja tijekom upisne godine prema planu i pod nadzorom zdravstvene voditeljice 

•    OBAVEZNI pregled zubi pred upis u jaslice – dob 2. godine – povratnu uputnicu roditelji predaju u jaslicama  zdravstvenoj voditeljici   

•    OBAVEZNI pregled zubi pred upis u vrtić (dob tri godine) – povratnu uputnicu roditelji predaju u vrtić  zdravstvenoj voditeljici.

•    Djeca u dobi od 6 godina (predškolci) upućuju se na obavezno liječenje mliječnih oboljelih zubi i prvog trajnog kutnjaka (šestice). Kako bi ispunili preduvjet za upis u prvi razred a to je sanacija svih oboljelih zubi, uputnicu uz privolu roditelja, uručuje zdravstvena voditeljica roditeljima i zaprima povratnu informaciju o izvršenom liječenju.

•    Dokumentacija se ulaže u zdravstveni karton djeteta i služi za individualno rješavanje pojavnosti rizičnog karijesa u suradnji sa roditeljima i stomatolozima

•    OBAVEZNI pregled zubi djece pred upis u 1. razred osnovne škole sastavnica je općeg sistematskog pregleda djeteta kod školskog liječnika - travanj – sva djeca

-    Školski liječnik upućuje i zaprima povratne uputnice za pregled zubi
-    Stomatolog bilježi međunarodne pokazatelje zdravstvenog stanja mliječnih zubi kod djece od 6 godina: kio – indeks (karijes indeks osoba), kp mliječnih zubi, KEP indeks šestica – SZO (Međunarodni poredbeni pokazatelji zdravlja odnosno pobola zubi Svjetske zdravstvene organizacije)

•    Podatke o stanju zdravlja odnosno pobola zubi obrađuje i evaluira koordinator  
•    Usporedba kio indeksa 1985., 1990., 1995., 2000., 2010. – koordinator ( Labinština vlastita istraživanja)


3.    Aktivnosti za školsku djecu
OSNOVNE ŠKOLE : Matije Vlačića, „Ivo Lola Ribar“

3.1.  PRVI RAZREDI (djeca u dobi od 6-7 god.)

•    Prilikom upisa u 1. razred učitelji uručuju djeci knjižicu „ZDRAVI ZUBI“
•    ZDRAVSTVENI ODGOJ DJECE KROZ NASTAVNI PROGRAM
•    za učenike provode zdravstveni odgoj razredni učitelji i učitelji u produženom boravku u suradnji sa stomatolozima  
•    za roditelje na roditeljskom sastanku – predavanje odrađuju učitelji i stomatolozi – DVD „Stomatolog u vašem domu“
•    Predavanja „PRAVILNA PREHRANA“, „HIGIJENA ZUBI“ i CD „ZUBI I BRIGA O NJIMA“
•    REDOVITI STOMATOLOŠKI PREGLED - jednom godišnje razrednik upućuje djecu odabranom stomatologu u dogovoru sa stručnim suradnikom, sa svrhom praćenja nicanja šestica i zaštite zdravih šestica pečaćenjem fisura, sanacije oboljelih šestica, kao nastavak neobavljenih a obaveznih postupaka pred upis u prvi razred
Odabrani stomatolog prilikom svake posjete djeteta vrši premazivanje zubi Elmex  tekućinom

3.2. DJECA U PRODUŽENOM BORAVKU (PB) - prvi do četvrti razred

SEDAM GRUPA PRODUŽENOG BORAVKA U NAŠIM DVJEMA OSNOVNIM ŠKOLAMA

•    Zdravstveni odgoj :
Predavanja za roditelje, nastavnike organiziraju stomatolozi i učiteljice u produženom boravku uz korištenje brošura '' HRANIMO DJECU PRAVILNO '' i „MOJI ZDRAVI ZUBI“ te CD-a „Zubi i briga o njima“ i DVD-a „Stomatolog u Vašem domu“
Predavanja za djecu provode učiteljice i stomatolozi
Radionice za djecu na temu '' MOJI ZUBI ''i'' ZDRAVI ZUBI '' provode učiteljice u produženom boravku
•    Provođenje četkanja zubi poslije ručka – učiteljice u produženom boravku

3.3. ŠESTI RAZREDI (djeca u dobi od 12 godina)
•    Obavezni  pregled zubi uz obavezno bilježenje „KEP – 12 indeksa“
      U dogovoru s ravnateljima škola i stomatolozima, koordinator organizira dolazak
djece u pratnji razrednika u Dom zdravlja Labin na određeni dan i sat kod
stomatologa (2-4)

U okviru pregleda provodi se:
-    Zdravstveni odgoj – rad u grupi, prikazivanje četkanja zubi na modelu
-    Premazivanje zubi Elmex – tekućinom
-    Upućivanje odabranom stomatologu na sanaciju zubi
-    Upućivanje ortodontu prema potrebi
    
4.  Obilježavanje Svjetskog dana oralnog zdravlja

U okviru akcije obilježen je i Svjetski dan oralnog zdravlja 12.09.2012. Prema preporuci SZO (Svjetska zdravstvena organizacija) Labin Zdravi grad pokrenuo je obilježavanje navedenog dana, kroz čitavi tjedan od 10.09.2012 – 15.09.2012g. i pozvao na učešće sve stomatologe (njih 15), odgojno obrazovno osoblje u vrtićima i osnovnim školama, te tvrtku Apolonia d.o.o.

U vrtićima su provedene likovno obrazovne kreativne radionice na temu '' Čisti zubi – zdravi zubi '' i samostalno dogovoreni susreti sa stomatolozima :

•    centralni vrtić (3 grupe) posjetila je dr. Ana Dušati iz Apolonie d.o.o. i uz prigodno predavanje o četkanju zubi podijelila djeci 156 kompleta četkica i pasta za zube.
•    vrtić u Vinežu posjetila je dr. Aliče Milevoj, a u Rapcu dr. Marina Licul. Potonja je djeci darovala, podsjetnike za četkanje zubi i šarene narukvice.
•    dr.Helena Radeljak-Višković obišla je vrtić u Raši.
•    predškolci iz vrtića Stri grad posjetili su ambulantu dr. Laure Uhač, a u Potpićnu dr.Suzane - Juričić Bembić.
•    u vrtiću Gloria razgovor sa roditeljima o zdravstvenom stanju zubi djece u vrtiću obavila je dr. Božena Vutuc – Franković.

Opsežni likovno obrazovni program '' Čisti zubi – zdravi zubi '' u školama ''Matija Vlačić'' i ''Ivo Lola Ribar'' od I.-IV.r. provodili su razrednici,a od V.- VII.r. profesori biologije. Učenici VII.r. OŠ.M.V. posjetili su dr.Tanju Poropat koja im je pregledala i premazala zube fluorom, te podijelila četkice i paste za zube. Prvašiće iz Vineža OŠ.I.L.Ribar  ugostila je i pregledala im zube dr.Branka Popović.

Projekt Zaštita zubi provodio se tijekom cijele pedagoške  odnosno školske godine 2011/2012. kroz sva odjeljenja i grupe i dijelom kroz nastavne predmete u predmetnoj i razrednoj nastavi. Važnost projekta je interakcija - međudjelovanje svih struktura i segmenata  u sustavu odgoja i obrazovanja sa zdravstvenim sustavom i u suradnji sa roditeljima. Projekt je, kao primjer dobre prakse, prezentiran na 16.  Sajmu zdravlja u Vinkovcima koji se provodi u okviru Hrvatske mreže zdravih gradova, a pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja.

NASTAVAK AKTIVNOSTI I PLANOVI ZA BUDUĆNOST

Nastavak provođenja aktivnosti.

KOJE SADRŽAJNE CILJEVE BI SUDIONICI RADIONICE ŽELJELI POSTIĆI    

U konačnici – ugradnja integrirane, kontinuirane, interaktivne stomatološke skrbi trudnica i djece u sustav odgoja i obrazovanja u lokalnoj zajednici.

KOJIM SE METODAMA RADIONICA SLUŽI    

Predavanja, tečajevi, razgovor, pregled

MJESTO I VRIJEME PROVOĐENJA AKTIVNOSTI RADIONICE  

Jaslice i dječji vrtić „Pjerina Verbanac“ i „Gloria“, osnovne škole Matije Vlačića i „Ivo Lola Ribar“, stomatološke ordinacije. Vrijeme provođenja aktivnosti je u dogovoru s nastavnicima u školama, roditeljima i odgajateljima u dječjim vrtićima

GODINA OSNUTKA

2012.

DOB I BROJ IZRAVNIH KORISNIKA RADIONICE KOJI SU DOSAD SUDJELOVALI U AKTIVNOSTIMA I KOLIKO IH TRENUTNO SUDJELUJE U RADIONICI

Djeca dječjih vrtića i osnovnih škola (od 1 do 12 godina)
Trudnice

  • grad_labin
  • istra
  • mrezazdravihgradova
  • ministarstvo za demografiju

Svojim idejama, prijedlozima, znanjem obratite nam se na:

Labin Zdravi grad   /   Titov trg 11, 52220 Labin   /   tel: 866-815 ili 852-523    /   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.